αιγών

αιγών
Όνομα μυθολογικών προσώπων. 1. Βασιλιάς της Εύβοιας, που είχε τα ανάκτορά του στην Κάρυστο, και με τον στόλο του έγινε θαλασσοκράτορας στο πέλαγος που ονομάστηκε –σύμφωνα με μια εκδοχή– Αιγαίο, από το όνομά του. Ο βασιλιάς αυτός, που έζησε πριν από την εποχή του Μίνωα, λεγόταν και Αιγαίων. 2. Αθλητής, ονομαστός επειδή κατάφερε να σύρει από το πόδι έναν ταύρο έως την κορυφή ενός λόφου, για να τον χαρίσει σε μια ωραία νέα, που ονομαζόταν Αμαρυλλίς. 3. Γιος του Θεσσαλού και πατέρας του Αίμονα. Από το όνομά του λέγεται πως ονομάστηκε Αιγώνεια μια θεσσαλική πόλη.
* * *
αἰγών (-ῶνος), ο (Α)
1. μάντρα (γλώσσημα)
2. Αιγών, ο (ως κύριο όνομα) μήνας τού Αλεξανδρινού ημερολογίου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • αἰγών — masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αἰγῶν — Αἴγη fem gen pl Αἰγαί fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰγῶν — αἴξ goat masc/fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μουσείο, Αρχαιολογικό Βεργίνας — Ο Mουσειακός Xώρος της Βεργίνας δημιουργήθηκε για να προστατεύσει και να εκθέσει στο κοινό τα σημαντικά ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας του Μανώλη Ανδρόνικου στη Μεγάλη Τούμπα, το τμήμα του νεκροταφείου των Αιγών που περιείχε τους βασιλικούς… …   Dictionary of Greek

  • Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Греции — В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Греческой Республике значится 17 наименований (на 2012 год), это составляет 1,6 % от общего числа (962 на 2012 год). 15 объектов включены в список по культурным критериям, причём 11 из них признаны… …   Википедия

  • ЭНЕСИДЕМ —     ЭНЕСИДЕМ (ΑΙνησίδημος) из Кносса (сер. 1 в. до н. э.?), античный философ скептик, первоначально сторонник платоновской Академии, с которой порвал по причине «догматизма» современных ему академиков (Филона из Ларисы и др.) и основал… …   Античная философия

  • овьча — ОВЬЧА| (102), ТЕ с. Ягненок: заблѹжьшеѥ овьчѧ възвести. УСт к. XII, 222 об.; не подобаѥть бо… вълка съ овьчатьмь съкѹплѧти. (τῷ προβοτῳ) КЕ XII, 62б; да не при˫атна будеть б҃мь мл҃тва ваша ˫ако овча порочьно. ПрЛ 1282, 86а; Аще дасть кто ближнему …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • AEGAEUM Mare — vulgo Archipelago, Turcis Acdenix, teste Leunclaviô, i. e. Mare album, ut opponitur Ponto Euxino, quam Garadenix appellant, i. e. Mare nigrum, pars maris Mediterranei, Europam ab Asia dividens, in quo insulae plurimae Cyclades sunt, et Sporades.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • AEGON — I. AEGON Rex Argivorum, primus creatus, postquam defecit Heraclidarum familia, ex qua regem eligere mos illis antiquitus erat: ii namque per oraculum sciscitantes, qui rex creari deberet, responsum acceperunt, Aquilam id ostensuram: paucisque… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • BRIAREUS — Gigas, Aetheris, Titanis, vel Caeli et terrae filius. Hunc Homerus ait Iliad. 1. v. 403. a superis quidem Briareum dictum fuisse, ab hominibus vero Aegaeona: Ο῝ν Βριαρέων καλέουςι ςθεοὶ, ἄνδρες δέ τε πάντες Α᾿ιγαίωνα. Hic cum ceteris Gigantibus… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”